اردن: ما روابط خوبی با دمشق داریمرئیس سرویس اطلاعات اردن در یک سخنرانی روابط کشورش با سوریه را “خوب” خواند.

وی افزود: ما در امور داخلی سوریه دخالت نکرده ایم ؛ زیرا این کشور همسایه و هم مرز با ما است ، اما باید واقع بین باشیم ، ما با پناهندگان سوری روبرو هستیم و گروه هایی در مرز اردن و سوریه وجود دارند که باید با آنها برخورد شود. به منظور حفظ امنیت و ثبات کشور و پایان قاچاق سلاح و مواد مخدر.

وی گفت: ما با موضوع سوریه بدون در نظر گرفتن دخالت و منافع بین المللی درگیر هستیم. روابط ما با دمشق جلو رفته است. اردن با یک مشکل بزرگ در جنوب سوریه و پیامدهای تجاری و اقتصادی قانون تحریم های آمریکا موسوم به سزار روبرو است.

حسنی ادامه داد: ما با هیچ کس دشمنی نداریم؛ اما منافع ما حول محور اردن است و ما به دنبال حل مشکل آب و بازگشت داوطلبانه آوارگان و پناهندگان هستیم.

وی همچنین تاکید کرد که اردن روابط امنیتی خوبی با سوریه دارد و هماهنگی هایی برای ایجاد منطقه امن در لبنان و سوریه وجود دارد.

انتهای پیام

سایت خبری دانش آموزان ایران
دانش آموزان ایران
https://iranstuds.ir/blog/search-engine-optimization/
www.iranstuds.ir/blog/search-engine-optimization/
https://iranstuds.ir
www.iranstuds.ir
iranstuds.ir
iranstuds