تأیید اولین “واکسن DNA” جهان در برابر کرونا در هندتنظیم کننده های دارویی هند اولین واکسن کرونا را بر اساس مولکول DNA به نام “واکسن DNA” یا “واکسن DNA” برای مبارزه با بیماری کووید -19 تأیید کردند.

به گزارش ایسنا ، واکسن ZyCoV-D که در سه دوز تزریق می شود ، اولین واکسن DNA کروناویروس یا “واکسن DNA” است که برای استفاده اضطراری در هند تأیید شده است.

واکسن های DNA وکتورهایی هستند که می توانند به سلول های پستانداران رونویسی شوند و با ابزار ژنتیکی خود ، سیستم ایمنی میزبان را در برابر عامل بیماری زا تحریک می کنند.

مطالعات نشان می دهد که این واکسن در 66 درصد افرادی که آن را دریافت می کنند از بروز علائم جلوگیری می کند.

انتظار می رود سالانه حدود 120 میلیون دوز واکسن در هند تولید شود. آزمایش اثربخشی واکسن های DNA بر روی نمونه های حیوانی قبلاً تأیید شده است.

هند تاکنون بیش از 570 میلیون دوز از سه واکسن تأیید شده کروناویروس ، کوویچیلد ، کوواکسین و اسپوتنیک را تزریق کرده است. حدود 13 درصد از جمعیت بزرگسال کشور به طور کامل در برابر کرونا واکسینه شده اند و 47 درصد حداقل یک دوز واکسن دریافت کرده اند.

آزمایشات واکسن ZyCoV-D بر روی جوانان و گروه سنی 12 تا 18 سال انجام شده است و تزریق ایمن بوده است.

انتهای پیام

سایت خبری دانش آموزان ایران
دانش آموزان ایران
https://iranstuds.ir/blog/search-engine-optimization/
www.iranstuds.ir/blog/search-engine-optimization/
https://iranstuds.ir
www.iranstuds.ir
iranstuds.ir
iranstuds