درخواست واکسیناسیون نیروهای سازمان مدیریت بحران هنوز تأیید نشده استرئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران گفت: درخواست واکسیناسیون نیروهای سازمان مدیریت بحران مطرح شده است اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

به گزارش ایسنا ، رضا کرمی محمدی در پاسخ به این سوال که آیا سازمان مدیریت بحران برنامه ای برای واکسیناسیون نیروهای سازمان مدیریت بحران و گروه هایی مانند مسئولان خانه های دوام و ایمنی دارد ، گفت: هیچ گونه درخواستی از سوی دوام ارائه نشده است. و خانه های ایمنی برای واکسیناسیون. ” واکسیناسیون کارکنان سازمان مدیریت بحران مانند سایر شهرداری تهران از طریق شرکت شهر سالم انجام می شود.

وی در پاسخ به سوال واکسیناسیون داوطلبان خانه های دوام و ایمنی ، توضیح داد: این سازمان از داوطلبان مدیریت بحران دعوت کرد تا در انجام فرایند واکسیناسیون همکاری کنند. در حال حاضر ، تعدادی از داوطلبان خانه های دوام و ایمنی در مراکز واکسیناسیون ، از جمله پایگاه های بحران و دیگر مراکز ، به شهروندان خدمت می کنند. واکسیناسیون این داوطلبان به گونه ای است که توسط سازمان مدیریت بحران به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی معرفی شده و در همان مراکز واکسینه می شوند.

به گزارش پایگاه خبری شهر ، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران استان تهران افزود: بقیه کارکنان سازمان مدیریت بحران باید بر اساس وظایف خود واکسینه شوند که در جهت واکسیناسیون گسترده واکسینه خواهند شد.

انتهای پیام

سایت خبری دانش آموزان ایران
دانش آموزان ایران
https://iranstuds.ir/blog/search-engine-optimization/
www.iranstuds.ir/blog/search-engine-optimization/
https://iranstuds.ir
www.iranstuds.ir
iranstuds.ir
iranstuds